Hoe gebruik je meta tags in SEO

De meta tags is een vaak vergeten manier om de SEO waarde van een pagina een boost te geven. Het is in eerste opzicht niets anders dan de weergave van de pagina titel en eerste alinea van de pagina tekst opgenomen als vertoning in de zoekmachine resultaten. Wat is de meta tag dan precies en hoe gebruik je die?

Wat is SEO meta data

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven, en in geval van SEO is dit de data van een website pagina. De meta tags geven de metadata van een pagina weer en zijn beschikbaar als:

 • meta titel, die de pagina titel weergeeft
 • meta description, die de beschrijving van de pagina weergeeft

Wanneer een pagina of bericht wordt gemaakt voorzien van een titel en tekst worden deze automatisch als metadata opgenomen. Maar deze meta tags kunnen elk apart overschreven worden om de SEO waarde van een pagina een boost te geven.

Waarom is SEO metadata belangrijk

In het ranking algoritme van zoekmachines zijn content elementen opgenomen die de relevantie waarde van een pagina bepalen. Dit zijn o.a. de pagina titel, url en de meta tags. Tezamen geven ze weer wat het hoofdonderwerp van een pagina is om aan te tonen dat deze met het beoogde zoekterm antwoord geeft op zoekopdrachten waarin het zoekterm wordt gebruikt.

 Bijvoorbeeld “wordpress website”: http://imbuddy.nl/wordpress-website/

 • De meta titel: WordPress Website
 • De meta description: Ben je toe aan een nieuwe website……

Wat er vaak over het hoofd wordt gezien is dat de meta titel en meta description veel ruimte heeft om het onderwerp/zoekterm van de pagina te vergroten. Hierin kan onder andere een tweede belangrijke zoekterm van de pagina opgenomen worden en de omschrijving van de pagina aantrekkelijker gemaakt worden.

Html meta tags

Wanneer zoekmachine crawl robots een pagina lezen dan lezen zij de html weergave van de pagina en niet de voorzijde zoals een website bezoeker dat doet. De meta tags zijn als html opgenomen in de headercode van een pagina. Je ziet dus dat sommige leestekens afwijken als tekst omdat dit de html weergave is van speciale leestekens.
 
<title>WordPress Website + Content Management &amp; SEO – I&#039;M Buddy</title>
<meta name=”description” content=”Jouw WordPress website klaar in 6 stappen ✅ Kies jouw website v.a. € 600,- ✅ Laat je website groeien met content management en SEO van I&#039;M Buddy!” />
 
De plaatsing van deze code in de header is belangrijk omdat het dient als extra ondersteuning om de crawl robots heel snel te laten zien waar de pagina over gaat op een beknopte wijze, en kan dit verder gedetailleerder begrijpen naarmate de crawl robot de rest van de pagina inhoud leest. Dit zorg ervoor dat zoekmachines heel snel begrijpen wat de relevantie van de pagina inhoud is voor vergelijking met de zoekopdracht in de zoekmachines.
 

SEO meta titel

Het apart schrijven van een meta titel, in plaats van deze alleen automatisch in ingevuld te laten, heeft als voordeel dat de titel aantrekkelijker weergegeven kan worden om opvallender te zijn in de zoekmachine resultaten. En de lengte van de meta titel geeft voldoende ruimte voor ie informatie en een eventuele tweede zoekterm die belangrijk is voor de pagina.

Wat is een goede meta titel

Je kunt alles in de meta titel kwijt maar de volgende best practices laten zien wat je met een meta titel kunt doen en bereiken.

 • het hoofd zoekterm van de pagina moet vooraan staan, omdat het hier immers om gaat, en de zoekmachine let vooral op het eerste woord als belangrijkste 
 • maak gebruik van je merk/bedrijfsnaam, om de branding bij het onderwerp/zoekterm te betrekken zet je de naam erbij (meestal achteraan)
 • laat de tekst opvallen met leestekens, hiermee wordt de aandacht getrokken bij het zien van de titel in de zoekmachine resultaten
 • maak de meta titel niet te lang want die wordt afgebroken wanneer die de maximale lengte overschrijdt

Wat is een slechte meta titel

Een meta titel die je apart schrijft zal natuurlijk ook onderhevig zijn aan de foute manieren om SEO door te voeren op je website. Hierbij zijn de volgende manieren slecht bij een meta titel.

 • de zoekterm achteraan zetten, de zoekmachine wil zo snel mogelijk de titel begrijpen dus achteraan zetten is geen goede manier
 • de meta titel volzetten met meerdere zoektermen, wanneer een pagina voor meerdere zoektermen moet ranken is de meta titel volzetten met alle zoektermen geen goed idee vanwege kannibalisatie
 • de meta titel niet gebruiken, je mist hierbij veel mogelijkheden.

SEO meta description

De meta description op zichzelf is geen rankingfactor omdat het de inhoud van de pagina kort weergeeft en niet zo nodig de relevantie aangeeft wat de pagina titel al doet met de meta titel. Waar het wel goed voor is, is dus niet alleen het weergeven van de inhoud maar deze op zodanige manier apart maken dat het de aandacht trekt van de zoeker in de zoekmachines.

Hierin kun je de tekst zodanig aantrekkelijk maken dat het aanzet om hierop te klikken. Dit zal de click-through-ratio ten goede komen. En aangezien de CTR ook een ranking factor is de meta description indirect wel een ranking factor.

Wat is een goede meta description

Een goede meta description laat dus niet alleen beknopt de pagina inhoud zien maar zal ook helpen bij het aanzetten tot een actie.

 • gebruik de zoekterm van de pagina, het zoekwoord in de meta description wordt in de zoekmachine resultaten gehighlight als deze daarin voorkomt, dit helpt zichtbaarheid te creëren van de zoekmachine gebruiker
 • maak gebruik van unique selling points, maak goed gebruik van wat jouw business uniek maakt bij het onderwerp van de zoekterm waarvoor je wilt ranken
 • maak gebruik van serp icons om de tekst opvallend te maken, de bekende groene vinkjes zijn misschien wat overdreven maar het gaat om het effect
 • maak een duidelijke call to action om de zoeker aan te zetten tot klikken
 • maak de meta description niet te lang want die wordt afgebroken wanneer die de maximale lengte overschrijdt

Wat is een slechte meta description

Het niet gebruiken van bovenstaande goed manieren betekent niet dat het slecht is om ze niet te gebruiken. Dit is zeer afhankelijk van de doelstelling van de pagina. Niet altijd hoeft een pagina iets te verkopen te hebben als het bijvoorbeeld om een informatieve bedoeling gaat. Maar toch kent een meta description slechte manieren van gebruik.

 • de description volzetten met alle zoektermen van de pagina, wederom is kannibalisatie een slechte manier
 • alle pagina’s dezelfde meta description geven, dit geeft aan dat er sprake is van duplicate content waar zoekmachines een penalty voor geven wat positieve ranking in zoekmachines tegenwerkt
 • de meta description leeg laten, de zoekmachine gaat zelf de tekst invullen die niet per se aantrekkelijk is om te tonen

Hoe voeg je meta tags toe

Alle CMS systeem hebben in de editor van elke pagina of bericht de meta gegevens apart staan die ingevuld kunnen worden. De meeste hiervan hebben dit al in het systeem zitten maar WordpRess bijvoorbeeld niet en vereist een plugin installatie zoals Yoast om deze velden wel te krijgen.

In het voorbeeld hierboven kun je dus zien dat meta titel en meta description apart zijn ingevuld wat meteen de weergave laat zien van hoe het eruit komt te zien. Er is echter wel een onderdeel waar je rekening mee moet houden, en dat is de maximale lengte van de meta tags.

Lengte meta titel

De meta titel in zoekmachines heeft voor zowel de desktop weergave als de mobiele weergave de lengte van 200 px. Dit komt ongeveer neer op 60 leestekens. Dit is zeer afhankelijk van het gebruiken van hoofdletters omdat deze meer pixel ruimte innemen dan kleine letters.

Automatisch zal voor de branding de website naam of merk/bedrijfsnaam achteraan komen te staan. Wanneer de meta titel wordt afgebroken zal de website naam of merk als eerste verdwijnen.

Lengte meta description

De meta description heeft een andere bepaling van lengte, en die is gebaseerd op het maximale van 160 leestekens ongeacht de grootte van de letters. Voor desktopweergave is dit 160 leestekens en voor mobiele weergave 120 leestekens.

Je kunt helaas maar 1 meta description schrijven die voor zowel mobiele als desktopweergave geldt. Dit betekent dat de meta description bji mobiele weergave niet volledig getoond wordt en dus bij leesteken 120 wordt afgebroken. Bij het schrijven van de meta description moet je dus rekening houden dat jouw boodschap zoveel mogelijk in de eerste 120 leestekens plaatsvindt.

Je kunt zowel de meta titel als de meta description testen op lengte met de handige tool van seomofo of seoscout. Op deze manier weet je van tevoren dat de lengte van je titel en description goed is voordat je die gaat plaatsen.

Toevoegen van serp icons

Om de metadata te kleuren kun je gebruik maken van de serp icons. Serp betekent “Search engine result page” wat de vertoning van een pagina in zoekmachine resultaten inhoudt. Deze serp waar de meta titel en description onderdeel van uitmaken kun je voorzien van icons om de tekst opvallender te maken.

Dit zijn geen normale leestekens, noch zijn dit afbeeldingen. Dit zijn emoji waar geen code bij komt kijken en gewoon te plaatsen zijn met copy paste. Voor een overzicht van dit soort emoji kun je kijken op seo-monster.de/tools/serp-icons.

SEO metadata werkwijze door I’M Buddy

Aangezien metadata een belangrijk onderdeel is van de relevantie ranking factor zal I’M Buddy in de content analyse van jouw website meenemen waar metadata ontbreekt of onvoldoende is gebruikt.

Naar aanleiding van het onderwerp en hoofd zoekterm van de pagina wordt een specifieke meta titel en description opgesteld dat de weergave van de pagina in de zoekmachine resultaten zal laten opvallen.

Op de lange duur zal ook een CTR traject gestart worden om te zien wat de click-through-ratio is op de zoekmachine resultaten vertoningen om te zien of het gewenste click ratio wordt behaald.

De CTR wordt bepaald op de te verwachten aanklikken volgens de benchmark dat laat zien hoeveel procent van het aantal vertoningen leidt tot klikken. Wanneer de uiteindelijke resultaten een afwijkend resultaat laat zien van de benchmark verwachtingen dan worden de metadata herzien voor een beter effect.

 • eerste positie 30% – 45% 
 • tweede positie 20% – 30% 
 • derde positie 10% – 20% 
 • vierde positie 5% – 10% 
 • t/m vijfde positie 0% – 5%h
SEO Specialist Sjoerd Kleijheeg

Sjoerd Kleijheeg

Als SEO Specialist is Sjoerd meer dan 10 werkzaam in web development met een achtergrond in content management en zoekmachine marketing. Heb je SEO vraagstukken dat een extra paar ogen kan gebruiken stel ze dan gerust.